Köszöntjük a Fenyő Miksa Könyvtár honlapján!

Jelentkezzen be, vagy ha még nem járt nálunk, regisztráljon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

Amári kolonija


„FÜRGE UJJAK” KÉZIMUNKA SZAKKÖR


A szakkör 2006-ban alakult a Művelődési Házban kézimunkázni szerető asszonyok részvételével.

Eredetileg kötős-horgolós tanfolyamnak indult a Fürge Ujjak című folyóirat felhívására, majd hamarosan kibővült hímzéssel, foltvarrással.

A szakkör önszerveződő közösség, kijelölt vezetője nincs. Heti egy alkalommal kedd esténként jönnek össze a tagjai, ekkor megmutatják egymásnak munkáikat, mintákat, tapasztalatokat cserélnek, az új tagokat bevezetik a kötés, horgolás, hímzés, foltvarrás rejtelmeibe.

Megalakulásuk óta évente az ünnepekhez kötődően (karácsony, húsvét) vásárral egybekötött kiállítást szerveznek a Művelődési Házban, amikor bemutatják az elmúlt időszakban készült alkotásaikat a közönségnek is.

Minden évben a „Mélykúti Napok” rendezvénysorozat keretében a Művelődési Házat megtöltő kiállítást állítanak össze.

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Székhelye: Művelődési Ház, 6449 Mélykút, Tópart 58.


A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 2001. február 21-én alakult meg. (Közhasznú egyesületté válás időpontja: 2007. február 6.)

Jelenlegi elnöke 2009. november 4. óta Kiss Györgyné.

Havi rendszerességgel tartja összejöveteleit a Művelődési Házban, megtárgyalva az éppen aktuális programok, rendezvények szervezési, lebonyolítási feladatait és az országos egyesület híreit, eseményeit.

A 2010. évben – hasonlóan az előző évekhez- az egyesület több önálló rendezvényt szervezett, melyek hasznos időtöltést jelentettek a város nagycsaládosain túl valamennyi gyermek és felnőtt számára.

Az egyesület részt vesz a település hagyományőrző programjain, besegít az adományosztó tevékenységben, segítséget nyújt lehetőségeihez mérten a legrászorultabbaknak.

Tevékenységük során jó kapcsolatot alakítottak ki a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a település civil szervezeteivel, intézményeivel.

Az egyesület az alábbi programokat valósította meg a 2010. évben:

- Húsvét előtt –mint minden évben- „Nyusziváró” kézműves foglalkozást szervezett (tojásfestés, ajándékkészítés), amelyen egyre több gyermek és szülő vesz részt. (nemcsak nagycsaládosok).

- A szervezet vezetője rendszeresen részt vesz az egyesületet érintő tájékoztatókon, vezetőképzőkön, régiós találkozókon, választmányi üléseken,

- Részt vállalt az iskolai Szülői Munkaközösség által szervezett Gyermeknapi rendezvények lebonyolításában.

- Régiós Gyermeknapi rendezvényen vett részt Kiskunhalason 6 mélykúti nagycsaláddal, ahol színvonalas programokat kínáltak minden korosztály számára a szervezők.

- Ebben az évben is megrendezték a hagyományos „Juniálist”, melynek keretében kézműves foglalkozásokat, ügyességi versenyeket, vetélkedőket, bolhapiacot kínáltak – nemcsak nagycsaládosoknak. A Juniális keretében rendezték meg a hagyományos „Bográcskirály” választó főzőversenyt, melynek helyszíne a Művelődési Ház mögötti terület volt. Ez a rendezvényük lehetőséget kínál a helyi családoknak, baráti társaságoknak a szabadidő hasznos eltöltésére.

- A város kulturális életében, hagyományőrző rendezvényeinek aktív résztvevői voltak idén is. A Művelődési Házzal közösen megszervezték a Szüreti felvonulást, vacsorával kínálták a felvonulás résztvevőit, a szüreti bál zenekarának költségét is az egyesület finanszírozta. A csaknem 10 éve hagyománnyal rendelkező szüreti felvonulás és mulatság a helyi összefogás jó példája, bemutatkoznak a település művészeti csoportjai.

- Karácsonyi kézműves foglalkozást szerveztek változatos foglalkozásokat kínálva nemcsak nagycsaládosoknak (mézeskalács sütés, szalvétatechnika, asztaldíszek készítése). A foglalkozások iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a rendezvényeken megtöltik a Művelődési Házat és színvonalas ajándéktárgyak készülnek. Ez a rendezvény is nyitott minden korosztály és minden család számára.

Az Egyesület vezetése igyekszik részt venni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett rendezvényeken.

- 2010-ben is képviseltette magát a válaszmányi üléseken,

- Budapesten, az egyesület elnöke a Parlamentben megrendezett díszülésen vett részt, amelynek keretében a Családbarát Önkormányzatok díjazására és bemutatkozására is sor került.

- Pécsett országos találkozón vettek részt a NOE szervezésében, a Tettye hegyen. Különvonattal utaztak Mélykútról 64 fővel. Felejthetetlen élmény volt mindenkinek.

Pályázatok:

Az egyesület pályázati úton nagy mennyiségű fagyasztott busát tudott szétosztani tagjai között, a nyert mennyiséget megosztották a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

Pályázatot nyújtottak be energiatakarékos mosógépre és hűtőgépre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramjához. A pályázatuk sikeres volt, ennek köszönhetően 48 család jutott 86 géphez.

Másik jelentős és nyertes pályázatukat szintén a fenti minisztériumhoz nyújtották be energiatakarékos izzók cseréjére Ennek lebonyolítása folyamatban van. A pályázatnak köszönhetően 51 család pályázhatott.

A Karitasz-szal együttműködve két alkalommal osztottak adományt tagjainknak.

Minden hónap utolsó csütörtök estéjén gyűlést tartanak székhelyükön, a Művelődési Házban, amikor megbeszélik aktuális feladataikat, felkészülnek rendezvényeikre.

A pályázati lehetőségeknek, illetve programjainknak köszönhetően megnőtt a családok érdeklődése az egyesület iránt, taglétszámuk megháromszorozódott.

Céljaik között szerepel, hogy a Mélykúton élő nagycsaládosokkal még jobban megismertessék az egyesületet. Ezért szeretnék az eddigi tevékenységüket folytatni olyan rendezvények, előadások szervezésével, melyek közelebb hozzák egymáshoz a családokat.

Kiss Györgyné
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Elnök

Mélykúti Hagyományőrző Asszonykórus


A Mélykúti Asszonykórus 36 éve fennálló kórus, azóta folyamatosan működik. Az eltelt évek alatt a kórus több rangos eseményen képviselte településünk kulturális életét, tevékenysége során a hagyományok megőrzését, a fiatalabbak számára történő továbbadását, átörökítését tartotta fő feladatának.

Tevékenyen részt vettek és vesznek a község rendezvényein a környező települések Népzenei Találkozóin, falunapokon. Jó barátságot ápolnak a nyugdíjas klubokkal.

Többször vettek részt Országos Minősítő versenyen, több ezüst és arany minősítést szerezve. Fellépéseiket, utazásaikat a Művelődési Ház szervezi.

2005. október 15-én ünnepelték fennállásuk 30. évfordulóját. 2004. március 1. óta a kórus vezetője Takács Lajosné érsekhalmi ének-zene szakos pedagógus.

2006-ban a Mélykúti Asszonykórust nagy megtiszteltetés érte azáltal, hogy „Mélykút községért” díjban részesültek.

2007-ben CD felvétel készült az Asszonykórus által előadott dalokból, (készítette a szigetszentmártoni Digitál Stúdió), ugyanebben az évben a BÁCS Tv felvételt készített róluk a művelődési Házban.

„ Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk és tudni, hogy annak értéke is van.”

A Népzenei Találkozók évente történő megrendezése, a hagyományőrző rendezvényeken való fellépések lehetővé teszik, hogy tovább tudjuk ápolni a hagyományokat.

Mert a népdal a mai megváltozott, sok buktatót tartogató körülmények között csak akkor élhet, ha vannak népdalt éneklő közösségek. Hiába tud egy maroknyi kisebbség, vagy néhány ember népdalokat, ha azokat – Bartók szavaival élve- „sokan, sokáig” nem éneklik. Különben csak afféle zenei „holt nyelv” marad. Végül már csak kiadványok, hangfelvételek őrzik könyvtárak, archívumok polcain eltemetve. Ahogyan Kodály mondta: „Holt kincs” lesz csupán a „láda fenekén”.

A népdalt éneklő kórusok lélekben nagyon egészséges emberek, hiszen hatalmas kincs van a birtokukban: a népdalok szeretete, ismerete. Tevékenységük során tovább éltetik, tovább adják gyermekeinknek, unokáinknak ezeket a dalokat.

A Mélykúti Asszonykórus tagjai idős asszonyok (átlagéletkor 70 év).

Akár fellépőként, akár szervezőként az intézményünkkel közösen a népdal holnapi életét szeretnék biztosítani.

Ehhez a munkához nélkülözhetetlenek a Népzenei Találkozók, ahol egymás munkájának megismeréséből sokat tudnak meríteni. Össze kell fognunk, hogy a jövőben is legyen dala a népnek.

Mikó Lászlóné
művelődésszervező
alpolgármester

Készítette: [Bács-InfoCom Kft.]