Köszöntjük a Fenyő Miksa Könyvtár honlapján!

Jelentkezzen be, vagy ha még nem járt nálunk, regisztráljon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

Csoportjaink

SZEDERINDA

Állj meg kislány mp3
Bácskai lakodalmas mp3
Bujdosik az árva madár mp3
Esik eső szép csendesen mp3
Mélykút község szép helyen van mp3
Pásztordalok mp3
Pityókások mp3
Szatmári mp3
Szerelmes dalok mp3
Tréfás dalok mp3


„FÜRGE UJJAK” KÉZIMUNKA SZAKKÖR


A szakkör 2006-ban alakult a Művelődési Házban kézimunkázni szerető asszonyok részvételével.

Eredetileg kötős-horgolós tanfolyamnak indult a Fürge Ujjak című folyóirat felhívására, majd hamarosan kibővült hímzéssel, foltvarrással.

A szakkör önszerveződő közösség, kijelölt vezetője nincs. Heti egy alkalommal kedd esténként jönnek össze a tagjai, ekkor megmutatják egymásnak munkáikat, mintákat, tapasztalatokat cserélnek, az új tagokat bevezetik a kötés, horgolás, hímzés, foltvarrás rejtelmeibe.

Megalakulásuk óta évente az ünnepekhez kötődően (karácsony, húsvét) vásárral egybekötött kiállítást szerveznek a Művelődési Házban, amikor bemutatják az elmúlt időszakban készült alkotásaikat a közönségnek is.

Minden évben a „Mélykúti Napok” rendezvénysorozat keretében a Művelődési Házat megtöltő kiállítást állítanak össze.

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Székhelye: Művelődési Ház, 6449 Mélykút, Tópart 58.


A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 2001. február 21-én alakult meg. (Közhasznú egyesületté válás időpontja: 2007. február 6.)

Jelenlegi elnöke 2009. november 4. óta Kiss Györgyné.

Havi rendszerességgel tartja összejöveteleit a Művelődési Házban, megtárgyalva az éppen aktuális programok, rendezvények szervezési, lebonyolítási feladatait és az országos egyesület híreit, eseményeit.

A 2010. évben – hasonlóan az előző évekhez- az egyesület több önálló rendezvényt szervezett, melyek hasznos időtöltést jelentettek a város nagycsaládosain túl valamennyi gyermek és felnőtt számára.

Az egyesület részt vesz a település hagyományőrző programjain, besegít az adományosztó tevékenységben, segítséget nyújt lehetőségeihez mérten a legrászorultabbaknak.

Tevékenységük során jó kapcsolatot alakítottak ki a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a település civil szervezeteivel, intézményeivel.

Az egyesület az alábbi programokat valósította meg a 2010. évben:

- Húsvét előtt –mint minden évben- „Nyusziváró” kézműves foglalkozást szervezett (tojásfestés, ajándékkészítés), amelyen egyre több gyermek és szülő vesz részt. (nemcsak nagycsaládosok).

- A szervezet vezetője rendszeresen részt vesz az egyesületet érintő tájékoztatókon, vezetőképzőkön, régiós találkozókon, választmányi üléseken,

- Részt vállalt az iskolai Szülői Munkaközösség által szervezett Gyermeknapi rendezvények lebonyolításában.

- Régiós Gyermeknapi rendezvényen vett részt Kiskunhalason 6 mélykúti nagycsaláddal, ahol színvonalas programokat kínáltak minden korosztály számára a szervezők.

- Ebben az évben is megrendezték a hagyományos „Juniálist”, melynek keretében kézműves foglalkozásokat, ügyességi versenyeket, vetélkedőket, bolhapiacot kínáltak – nemcsak nagycsaládosoknak. A Juniális keretében rendezték meg a hagyományos „Bográcskirály” választó főzőversenyt, melynek helyszíne a Művelődési Ház mögötti terület volt. Ez a rendezvényük lehetőséget kínál a helyi családoknak, baráti társaságoknak a szabadidő hasznos eltöltésére.

- A város kulturális életében, hagyományőrző rendezvényeinek aktív résztvevői voltak idén is. A Művelődési Házzal közösen megszervezték a Szüreti felvonulást, vacsorával kínálták a felvonulás résztvevőit, a szüreti bál zenekarának költségét is az egyesület finanszírozta. A csaknem 10 éve hagyománnyal rendelkező szüreti felvonulás és mulatság a helyi összefogás jó példája, bemutatkoznak a település művészeti csoportjai.

- Karácsonyi kézműves foglalkozást szerveztek változatos foglalkozásokat kínálva nemcsak nagycsaládosoknak (mézeskalács sütés, szalvétatechnika, asztaldíszek készítése). A foglalkozások iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a rendezvényeken megtöltik a Művelődési Házat és színvonalas ajándéktárgyak készülnek. Ez a rendezvény is nyitott minden korosztály és minden család számára.

Az Egyesület vezetése igyekszik részt venni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett rendezvényeken.

- 2010-ben is képviseltette magát a válaszmányi üléseken,

- Budapesten, az egyesület elnöke a Parlamentben megrendezett díszülésen vett részt, amelynek keretében a Családbarát Önkormányzatok díjazására és bemutatkozására is sor került.

- Pécsett országos találkozón vettek részt a NOE szervezésében, a Tettye hegyen. Különvonattal utaztak Mélykútról 64 fővel. Felejthetetlen élmény volt mindenkinek.

Pályázatok:

Az egyesület pályázati úton nagy mennyiségű fagyasztott busát tudott szétosztani tagjai között, a nyert mennyiséget megosztották a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

Pályázatot nyújtottak be energiatakarékos mosógépre és hűtőgépre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramjához. A pályázatuk sikeres volt, ennek köszönhetően 48 család jutott 86 géphez.

Másik jelentős és nyertes pályázatukat szintén a fenti minisztériumhoz nyújtották be energiatakarékos izzók cseréjére Ennek lebonyolítása folyamatban van. A pályázatnak köszönhetően 51 család pályázhatott.

A Karitasz-szal együttműködve két alkalommal osztottak adományt tagjainknak.

Minden hónap utolsó csütörtök estéjén gyűlést tartanak székhelyükön, a Művelődési Házban, amikor megbeszélik aktuális feladataikat, felkészülnek rendezvényeikre.

A pályázati lehetőségeknek, illetve programjainknak köszönhetően megnőtt a családok érdeklődése az egyesület iránt, taglétszámuk megháromszorozódott.

Céljaik között szerepel, hogy a Mélykúton élő nagycsaládosokkal még jobban megismertessék az egyesületet. Ezért szeretnék az eddigi tevékenységüket folytatni olyan rendezvények, előadások szervezésével, melyek közelebb hozzák egymáshoz a családokat.

Kiss Györgyné
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Elnök

Mélykúti Hagyományőrző Asszonykórus


A Mélykúti Asszonykórus 36 éve fennálló kórus, azóta folyamatosan működik. Az eltelt évek alatt a kórus több rangos eseményen képviselte településünk kulturális életét, tevékenysége során a hagyományok megőrzését, a fiatalabbak számára történő továbbadását, átörökítését tartotta fő feladatának.

Tevékenyen részt vettek és vesznek a község rendezvényein a környező települések Népzenei Találkozóin, falunapokon. Jó barátságot ápolnak a nyugdíjas klubokkal.

Többször vettek részt Országos Minősítő versenyen, több ezüst és arany minősítést szerezve. Fellépéseiket, utazásaikat a Művelődési Ház szervezi.

2005. október 15-én ünnepelték fennállásuk 30. évfordulóját. 2004. március 1. óta a kórus vezetője Takács Lajosné érsekhalmi ének-zene szakos pedagógus.

2006-ban a Mélykúti Asszonykórust nagy megtiszteltetés érte azáltal, hogy „Mélykút községért” díjban részesültek.

2007-ben CD felvétel készült az Asszonykórus által előadott dalokból, (készítette a szigetszentmártoni Digitál Stúdió), ugyanebben az évben a BÁCS Tv felvételt készített róluk a művelődési Házban.

„ Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk és tudni, hogy annak értéke is van.”

A Népzenei Találkozók évente történő megrendezése, a hagyományőrző rendezvényeken való fellépések lehetővé teszik, hogy tovább tudjuk ápolni a hagyományokat.

Mert a népdal a mai megváltozott, sok buktatót tartogató körülmények között csak akkor élhet, ha vannak népdalt éneklő közösségek. Hiába tud egy maroknyi kisebbség, vagy néhány ember népdalokat, ha azokat – Bartók szavaival élve- „sokan, sokáig” nem éneklik. Különben csak afféle zenei „holt nyelv” marad. Végül már csak kiadványok, hangfelvételek őrzik könyvtárak, archívumok polcain eltemetve. Ahogyan Kodály mondta: „Holt kincs” lesz csupán a „láda fenekén”.

A népdalt éneklő kórusok lélekben nagyon egészséges emberek, hiszen hatalmas kincs van a birtokukban: a népdalok szeretete, ismerete. Tevékenységük során tovább éltetik, tovább adják gyermekeinknek, unokáinknak ezeket a dalokat.

A Mélykúti Asszonykórus tagjai idős asszonyok (átlagéletkor 70 év).

Akár fellépőként, akár szervezőként az intézményünkkel közösen a népdal holnapi életét szeretnék biztosítani.

Ehhez a munkához nélkülözhetetlenek a Népzenei Találkozók, ahol egymás munkájának megismeréséből sokat tudnak meríteni. Össze kell fognunk, hogy a jövőben is legyen dala a népnek.

Mikó Lászlóné
művelődésszervező
alpolgármester

Készítette: [Bács-InfoCom Kft.]