Köszöntjük a Fenyő Miksa Könyvtár honlapján!

Jelentkezzen be, vagy ha még nem járt nálunk, regisztráljon.

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

Szabályzatok

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A Fenyő Miksa Könyvtár általános gyűjtőkörű települési könyvtár, amelynek feladata, hogy elősegítse a lakosság általános és szakműveltségének gyarapítását, információs hátteret biztosítson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, továbbá a szakkönyvtárak, felsőoktatási könyvtárak, a megyei könyvtár szolgáltatásainak közvetítésével és a könyvtárközi kölcsönzés révén támogassa az oktatásban, átképzésben résztvevők s a kisvállalkozói tevékenység kapcsán felmerülő szakirodalmi igények kielégítését.

A szakkönyvek közül gyűjtjük a különböző tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket és ismeretterjesztő irodalmat, az egyes szakmák alapvető szakkönyveit, az önképzést, állampolgári tájékozódást, valamint a kikapcsolódást, hobbi tevékenységeket szolgáló műveket (barkácsolás, kertészkedés, lakberendezés, szakácskönyvek stb.).

A szépirodalmi alkotások vonatkozásában teljességre törekvően gyűjtjük a klasszikus magyar irodalmat, s igényes válogatást igyekszünk nyújtani az értékes kortárs magyar irodalom terméséből. A külföldi klasszikus írók alkotásait is megközelítő teljességgel törekszünk beszerezni magyar fordításban. Az olvasók igényeit figyelembe véve válogatunk a kortárs külföldi írók, költő magyar nyelvre fordított műveiből, valamint a szórakoztató, bestseller irodalom műfajai közül (fantasy, krimi stb.).

Az olvasóteremben helyben használhatók a legfontosabb kézikönyvek: általános enciklopédiák és lexikonok, címtárak, adattárak, évkönyvek, jogszabálygyűjtemények, a különböző tudományágak alapvető összefoglaló művei, lexikonjai, növény- és állathatározók, képletgyűjtemények, atlaszok, az egyes szakmák kézikönyvei, az iparágak történetét feldolgozó munkák ugyanúgy, mint a világnyelvek nagyszótárjai, a turizmus által leginkább érintett belföldi tájegységek és külföldi országok átfogó útikönyvei, autótérképei és turistatérképei.

Időszaki kiadványok

Évi rendszerességgel előfizetjük a legfontosabb országos és megyei napilapot. A színvonalas természettudományi, számítástechnikai, történelmi stb. témájú ismeretterjesztő hetilapokat és folyóiratokat, valamint olvasói igények szerint az egyes hobbi témájú és közéleti magazinokat.

Helyismereti gyűjteményünkben megtalálhatók mindazok a dokumentumok (könyvek, folyóiratok, lapkivágatok, térképek, fényképek, hangkazetták, kéziratok, kották stb.), melyek Mélykút közvetlen környezetére vonatkozóan információt hordoznak. Időbeli határokat nem vonunk meg sem a tárgyidőt, sem a kiadvány megjelenési idejét illetően: a falu egész múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó művek gyarapítását egyaránt feladatunknak tekintjük.

Átfogó, komplex információtár kiépítésére törekszünk, ezért gyűjtjük a község természeti, földrajzi viszonyairól (geológia, éghajlat, növény- és állatvilág), gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről szóló műveket és adattárakat. Helyismereti jellegűnek tekintjük azokat a szépirodalmi alkotásokat is, amelyeknek cselekménye (ill. annak részlete) itt játszódik vagy Mélykútról szól. A helyi szerzők művei közül elsősorban a helyi vonatkozásúakat tekintjük a gyűjtemény részének.

A községi könyvtár helyismereti anyagának értékes részét képezi Szvetnik Joachim, Fenyő Miksa, Drégely Ferenc által a falu tulajdonába adott gyűjtemény, illetve hagyatéka.

Zenemű- és médiatár

Zenemű- és médiatárunk kb. 300 darabból álló hanglemez-, CD állománnyal rendelkezik, melyek között legnagyobb számban komolyzenei lemezek, ill. népzenei, jazz, rangos könnyűzenei és irodalmi lemezek, tematikus összeállítások találhatók.

Videokazettáink között ifjúsági és mesefilmek, kötelező olvasmányok adaptációi, valamint az iskolai oktatáshoz használható ismeretterjesztő összeállítások találhatók. A videofilmek helyben használhatók csoportos vetítések, gyermekkönyvtári foglalkozások alkalmával vehetők igénybe.

Európai Uniós kiadványgyűjtemény

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2003-2004-ben pályázatot hirdetett meg városi és községi könyvtáraknak – a Magyarország Európai Uniós csatlakozását előkészítő közvélemény-felkészítési program keretében – a témával kapcsolatos kiadványgyűjtemény kialakítására és további gyarapítására.
A pályázati támogatásból az Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat vásároltunk, melyeket különgyűjteményként helyeztünk el a községi könyvtár közhasznú információs övezetében. Már meglevő dokumentumainkat is ide csoportosítottuk át (könyvek, CD-ROM-ok, videokazetták, szórólapok és egyéb tájékoztató kiadványok stb.), ahol kulturált környezetben biztosítjuk a helyben használatot, ill. egyes kiadványokat kölcsönzünk is. Az Európai Uniós kiadványgyűjtemény – amelyet a folyamatosan gyarapítunk és fejlesztünk – a helyi és a környékbeli lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozók tájékoztatását, információkkal való ellátását szolgálja.
A dokumentumgyűjtemény által közvetített információkat kiegészítik még az Interneten található információforrások, melyek eléréshez szintén lehetőséget nyújtunk a használóknak. (Könyvtárunkban nyilvános lakossági Internet-hozzáférést biztosítunk teljes nyitvatartási időben.)


Könyvtárhasználati szabályzat

I.

A könyvtár szolgáltatásait az állampolgárok és jogi személyek részére korlátozás nélkül és közvetlenül biztosítja.

A./ A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek minden használó számára:
- a dokumentumok helyben történő használata,
- tájékoztatás a saját és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtárhasználók jogai:
- alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen,
- egyéb szolgáltatások igénybevétele a szabályzatban rögzített módon.

A könyvtárhasználók kötelezettségei:
- az általuk kölcsönzött, helyben olvasott dokumentumok épségének megőrzése,
- az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon.

A könyvtárhasználat feltételei:
Az alapszolgáltatások feltétel nélkül igénybe vehetők. A dokumentumok kölcsönzésének és az egyéb szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás. Beiratkozáskor a használók személyi adataik hitelt érdemlő igazolása mellett (személyi igazolvány, vagy útlevél) aláírásukkal vállalják a könyvtár használati szabályainak betartását; a gyermek olvasókért a szüleik vállalnak kezességet.

B./ Beiratkozáskor un. könyvtárhasználati díjat kell fizetni, mely az adott év december 31-ig érvényes. (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Díj
17 év alatti ingyenes
70 év feletti ingyenes
Diák 250,- Ft
Egyéb személy 500,- Ft

C./A könyvek kölcsönzési határideje 4 hét.
Olvasó termi könyveket, CD-ROM-okat, hangkazettákat, videókat, lemezeket nem kölcsönzünk.
Egy olvasó egyszerre összesen 5 dokumentumot kölcsönözhet ki.

D./Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlásának módjai:
A dokumentum eredeti, vagy újabb kiadásának megvásárlásával, vagy a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével történik.

II. Térítési díj fizetéséhez kötött szolgáltatásaink

a./ számítógépes szolgáltatásokat térítés ellenében lehet igénybe venni nyitvatartási időben.

A számítógépekért a használó teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Térítés díja: 250,- Ft/óra

b./ nyomtatás:

Díj
fekete-fehér gépelt oldal 30,- Ft/oldal
fekete-fehér fotó 60,- Ft/oldal
színes gépelt oldal 150,- Ft/oldal
színes fotó 250,- Ft/oldal
szkennelés A/4 120,- Ft/oldal

c./ fénymásolás

Díj
A/4 15,- Ft/lap
A/4 kétoldalas 30,- Ft/lap
A/3 30,- Ft/lap
A/3 kétoldalas 60,- Ft/lap

d./ terembérleti díj

Díj
1.000,- Ft/óra

Készítette: [Bács-InfoCom Kft.]