Welcome to website of Fenyő Miksa Library!

Please login or register.

Log In

Lost password

Registration

Statemend Our Mission

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A mélykúti Fenyő Miksa Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, és mint ilyen, az információs esélyegyenlőség és demokrácia helye.

Feladata, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez és a tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön. A hagyományos értékeit megtartva a kor követelményinek megfelelő modern info-kommunikációs szolgáltatások bevezetésével mind szélesebb körben bocsássa rendelkezésre gyűjteményét. Városi nyilvános könyvtárként a városban jelentkező könyvtári igények kielégítésére törekszik a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig.

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, amelyeket a felhasználók igényeihez alakít, jól felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg. A könyvtár munkatársai alapelvüknek vallják az emberek humánus szolgálatát és segítését a hiteles, több forráson alapuló információ megszerzésében.

Mindezek segítségével támogatja:
• az életen át tartó tanulást
• az oktatás különböző szintjein tanulókat
• a szabadidő hasznos eltöltését
• a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását
• a város és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak bemutatását
• a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését
• a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését

Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul városa sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket.

Made by [Bács-InfoCom Kft.]